RZECZYWISTY KONTEKST SPORU

Tymczasem za pośrednictwem osoby D podobne roszczenia mogły być przekazane od osoby E do osoby C. Ten ostatni nie jest krew­niakiem ani A, ani E, bezpośrednio zaintereso­wanych w sprawie, ale jest krewniakiem ich stronników. W takiej sytuacji, aby zachować do­bre stosunki ze swymi krewniakami B i D może poczuć się zmuszony do odgrywania roli pośred­nika pomiędzy zwaśnionymi grupami.Rzeczywisty kontekst sporu jest zazwyczaj znacznie bardziej skomplikowany. Bierze w nim udział więcej osób. Co więcej, są one powiązane rozmaitymi dodatkowymi roszczeniami i zobo­wiązaniami, które będą przecinać linię podziału wynikającą z samego sporu. Ktoś, komu udzie­lono pomocy przy zbiorach, musi odwzajemnić się lojalnością i poparciem, a wspomniany wy­żej system krzyżowania się grup krewniaków, a więc i krzyżowania się powołanych ad hoc i zmiennych w składzie grup współdziałania, znakomicie sprzyja komplikowaniu się wzajem­nych roszczeń i zobowiązań.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!