ROZPROSZONE OSADNICTWO

Z drugiej strony, w każ­dej społeczności można znaleźć kilka osób „wielkich”, które rzeczywiście odgrywają zna­czną rolę w życiu publicznym, przewodzą przy podejmowaniu decyzji, pośredniczą, stwarzają decydujące poparcie dla zamiarów i postępków innych. Nie dysponują oni jednak siłą fizyczną dla przeprowadzenia swoich decyzji, a ich ewen­tualne zapędy autokratyczne prowadzą do utra­ty zaufania sąsiadów, a co za tym idzie i wpły­wu na nich. Osobiste uznanie i zaufanie opar­te na dobrowolności stanowi istotę wpływu osób „wielkich” na społeczność Idkalną. Osadnictwo rozproszone nie oznacza bynaj­mniej braku współpracy sąsiedzkiej. Karczunek przygotowanie ziemi pod uprawę, zbiór plonów’ rożnego rodzaju prace budowlane, tradycyjne obrzędy ślubne czy pogrzebowe — wszystko to są zajęcia przy których niezbędna jest pomoc sąsiadów. Również w przypadku konfliktu po­moc sąsiadów okazuje się konieczna.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!