ROZBIEŻNOŚĆ UKŁADÓW

Rozbieżność pomiędzy społecznym układem regulacyjnym a zawartym w kulturze syste­mem reguł i mechanizmów ich działania, daje się zaobserwować już u tak prostego społeczeń­stwa, jak pigmeoidalni Semangowie z lasów pół­wyspu Malajskiego. Poszczególne grupy skła­dają się z kilku, spokrewnionych zazwyczaj, ro­dzin nuklearnych, koczujących wspólnie. Związ­ki rodzinne nie opierają się o jakąś ścisłą orga­nizację rodową. Wśród członków rodziny auto­rytet ma tylko ojciec. Przywództwo całej grupy jest znacznie mniej wiążące i nie można powie­dzieć, że opiera się o władzę czy przymus. Nie­które grupy wymieniają się zazwyczaj kobieta­mi, ale nie prowadzi to do jakichś form współ­działania. Można mówić tylko o pewnym poczu­ciu wspólnoty.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!