RÓWNOŚĆ GRUP

Poza swoją grupą jednostka ma utrudnione życie, choć nie ze względów ekonomicznych, gdyż czę­sto -może znaleźć krewnych gotowych do udzie­lenia pomocy. Idzie tu raczej o poczucie obcości. Nawet jeżeli braik jest bariery językowej, trud­ności te wynikają z tematu rozmów prowadzo­nych w obcej wiosce. Tematem tym jest naj­częściej wyższość mieszkańców danej wioski nad sąsiadami. Obcy są głupi, brudni, zacofani i gorsi pod każdym względem. Ponadto każda wioska ma jakieś charakterystyczne formy za­chowania, które są nie znane przybyszowi, a obawa przed ich naruszeniem rodzi strach przed ‚konsekwencjami niewłaściwego zachowa­nia się. Co więcej, na obcego każdy może rzucić czary, a jednocześnie każdy go może podejrze­wać o stosowanie złośliwej magii.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!