ROLA W KONFLIKTACH

Wszystkie opisane uprzednio więzi i zbudo­wane na nich ugrupowania społeczne odgrywa­ją zasadniczą rolę przy narastaniu i rozwiązy­waniu konfliktów. Żaden spór nie jest sprawą wyłącznie dwóch bezpośrednio zainteresowa­nych jednostek. Więzy lojalności rodowej, po­krewieństwo, współpraca w obrzędach, zależ­ności gospodarcze i rodzinne — wszystko to po­wołuje do życia serię aliansów, mogących zarów­no przeciwstawiać sobie dotychczas żyjące po­kojowo jednostki bądź też skłonić skłóconych do podjęcia współdziałania.Przykładem może być przebieg sporu o za­bójstwo, przekazany przez E. Colson w cytowa­nej wielokrotnie książce.Są dwa sąsiedztwa, Lupondo i Nampeyo, gra­niczące ze sobą i obejmujące swym zasięgiem po kilka wiosek każde. Mężczyzna A, z wioski naczelnika Gedeona , podczas picia piwa wdał się w bójkę z mężczyzną B, żyjącym w wiosce Mojżesza, należącej do sąsiedztwa Lupondo. A należy do klanu Antylop Elanda, B do klanu Lwów.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!