REALIZACJA ROSZCZEŃ

„Tradycyjnie zajmowali sdę hodowlą bydła i prowadzili uprawę ruchomą. Mieszkali w ma­łych wioskach rozrzuconych po całym kraju. Wioski -bardzo luźno wiązały się w szersze jed­nostki społeczne i polityczne. Władza politycz­na, jeśli w ogóle istniała, to w postaci zaledwie zarodkowej i nigdy nie rozciągała się na jakieś większe grupy lub szersze terytorium. Nie było sądów wodzów lub stron neutralnych, które miałyby władzę osądzania roszczeń i wprowa­dzania w życie decyzji. Odwet był jedyną rze­czywistą sankcją. Realizacja roszczeń opierała się w ostateczności o solidarność małych grup krewnych w linii macierzystej, które mogły od­wołać się do siły dla urzeczywistnienia upraw­nień lub pomszczenia krzywd swoich członków.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!