PRZYGOTOWANIE POSIEDZENIA

Pierwsze posiedzenie w sprawie Malindi przeciwko Rashidi nie zostało uwieńczone po­wodzeniem. Wprawdzie pozwany zgodził się pod presją Kabaya, swego „wielkiego” krewniaka, na posiedzenie, ale groził użyciem siły. W tym czasie Saidi, ojciec powoda, przebywał w po­bliskim szpitalu. Domagał się jednak w dalszym ciągu odszkodowania za zranienie i obrazę syna. Obaj „wielcy”, biorący udział w sporze, Ali i Kabaya, oskarżali się nawzajem o niewłaści­we przygotowanie posiedzenia, a opinia publicz­na była całą aferą głęboko zaniepokojona, bojąc się rozszerzenia konfliktu i walki fizycznej. Po­tępiano młodszego brata powoda za rozjątrzanie sporu, a ojca powoda za powierzenie młodszemu bratu roli wysłannika w początkowym stadium sporu oraz za dopuszczenie go do udziału w po­siedzeniu, chociaż, jako nieżonaty, młody czło­wiek właściwie nie miał do tego uprawnień.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!