PRZYCHYLNOŚĆ DLA STRONY

Po pewnym czasie wytwarza się jednomyślność audytorium przychylna dla jed­nej ze stron. Pozwany widząc, że społeczność uważa go za winnego, powinien poddać się cio­som i dać się zranić oszczepem. Kiedy szala opi­nii publicznej przechyla się na stronę pozwa­nego, powód winien zaprzestać rzutów.Opis wyizolowanej czynności pozbawiony od­niesienia do szerszego kontekstu społecznego psychicznego, nie uzupełniony informacją o motywach i przeżyciach uczestników pojedyn­ku i jego miejscowych świadków, stanowi bar­dzo skąpy materiał dla interpretacji socjologicz­nej. Niemniej jednak wydaje się, że nawet z przytoczonych powyżej danych można wypro­wadzić pewien hipoteczny model działania poje­dynku publicznego u Eskimosów i u Australij­czyków. Przede wszystkim trzeba zająć się rolą, jaką pełni społeczne audytorium. Po pierwsze jest ono świadkiem zwycięstwa, ale nie jest to jego funkcja jedyna.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!