PRZYBYSZE JAK OBCY

Brak ziemi, zatargi z sąsiadami itp. przyczyny skłaniają innych do łączenia się z pierwszą grupą osiedleńców. Przybysze nie są traktowani jako obcy, ponieważ zasadą jest, iż przyłączenie się wymaga pokrewieństwa z członkiem grupy pionierów. Z biegiem czasu re­lacje pokrewieństwa pomiędzy mieszkańcami stają się coraz bardziej oddalone; faktycznie wszyscy są po prostu sąsiadami, a nie krewnia­kami, w sensie wzajemnych postaw i zobowią­zań, ale formalnie wszyscy są uwikłani w sieć stosunków genealogicznych. Społeczność lokalna wobec rozproszonego ty­pu osadnictwa składa się z szeregu przysiółków, te zaś z kilku gospodarstw rodzinnych rozrzu­conych na obszarze 8—10 km2. Społeczność lo­kalna obejmuje więc od 30 do 50 gospodarstw, w sumie 150—250 ludzi.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!