PRZODKOWIE Z GRUPY

Jeśli przodkowie z grupy ojca są rozgniewani zachowaniem jednostki, wówczas mogą sprowa­dzić na nią śmierć. Przodkowie z własnej grupy (czyli z grupy matki) są w tym wypadku bezsil­ni. W odwrotnym przypadku sytuacja jest od­mienna. Jeśli duchy przodków są rozgniewane na swego potomka, zapewne z powodu nieskła- dania należnych im ofiar, wówczas ewentualne zabójstwo muszą uzgodnić z duchami przodków grupy ojca. Te mogą się nie zgodzić mówiąc: „To jest nasze dziecko i nie możecie go zabijać”. Dlatego duchy przodków grupy ojca mają du­że znaczenie dla jednostki, która może zapew­nić sobie ich przychylność tylko za pośrednic­twem jakiegoś żyjącego członka grupy macie­rzystej ojca, który złoży w jego zastępstwie od­powiednie ofiary.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!