PRZEKROCZENIE ZAKAZÓW

Bo choć winni przekroczenia pew­nych zakazów mogą być ukarani banicją, to jed­nak każdy woli sam usunąć się z wioski, niż być do tego zmuszony. Wygnanie, mimo że nie sta­nowi praktycznego wyroku śmierci, jest jednak w przekonaniu tych społeczności karą naj­ostrzejszą.W wioskach nie ma dziedzicznych przywód­ców politycznych. Wszyscy są sobie równi. Tym niemniej, dzięki różnym cechom osobistym, a zwłaszcza zamożności, można uzyskać prestiż i pewne nieformalne przywództwo w grupie, je­śli się jest mężczyzną w średnim wieku, w peł­ni sił i zdrowia. Pyzy braku władzy opinia publiczna okazuje się jedyną siłą społeczną wystarczającą do po­skromienia jednostek, zwłaszcza gdy wiszyscy są ze sobą spokrewnieni i nie grozi rozpad na soli­darne grupy rodowe. Większe podziały mogą jednak doprowadzi do dezintegracji sił, a dysy­denci mogą zakładać nowe osiedla. Na ogół mieszkańcy starają się jednak zapobiec takiej ewentualności.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!