PRZEDSTAWIONE FORMY

Istnienie wyodrębnio­nych, mniej lub bardziej, z rodu i grupy lokalnej rodzin nuklearnych jest powszechnikiem wedle wyników badań G. Murdocka.  Można więc po­wiedzieć, że obok szerszych systemów kontroli społecznej, w każdym społeczeństwie występu­je ąuasi prawny system kontroli rodzinnej.Przedstawiwszy formy, jakie przybiera bez­pośrednia reakcja społeczności, warto dalej sprawdzić, czy jej działania nie można się dopa­trzeć w noszących pozornie prywatny charak­ter pojedynkach Eskimosów i Australijczyków, a następnie w powszechnie występujących sy­stemach zachowania jednostki przez groźbę działania sił nadprzyrodzonych.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!