PROCES WDRAŻANIA INFORMACJI

We wszystkich społeczeństwach daje się zauważyć mniej lub bardziej wyraźnie roz­dział rzeczywistych uczestników życia zbio­rowego od kandydatów, dzieci i osobników nie­dojrzałych. Wiek stanowi obok płci jedno z pod­stawowych kryteriów zróżnicowania przywile­jów i obowiązków społecznych i wydaje się być kryterium pierwotnym o biologicznym charak­terze. W żadnym z omawianych społeczeństw nie daje się zauważyć występowanie reakcji pu­blicznej, kulturowo uregulowanej, wobec osob­ników wedle danej kultury jeszcze nie uspołecz­nionych. Proces wdrażania informacji o regu­łach kulturowych przyjmuje w odniesieniu do osobników niedorosłych postać procesu uczenia znanego z psychologii społecznej. Istnieje rów­nież szereg reguł, których nieprzestrzeganie przez osobnika dojrzałego przynosi mu jedynie niezróżnieowane, pozytywne lub negatywne, efekty w życiu codziennym.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!