PROCES ROZSTRZYGANIA SPORÓW

Procesy rozstrzygania sporów wśród Ndende­uli nie zawsze przebiegają zgodnie z jakimś ści­śle ustalonym wzorcem. Wręcz przeciwnie, ana­liza pięciu przytoczonych przez P. H. Gullivera przypadków odsłania różnorodność układu sił, sposobu postępowania przy ustalaniu faktów i stanowiska zebranych, sposobu podejmowania decyzji, stosowanej argumentacji i ostatecznych rozwiązań. Wszystko dzieje się wśród tych sa­mych prawie ludzi, toteż nie dziwi, że wśród rozmaitych czynników zewnętrznych, mających wpływ na dane posiedzenie, znajdują się rów­nież decyzje i fakty związane z poprzednimi sprawami. Można powiedzieć, że ograniczona ludzką pa­mięcią, utrzymuje się pewna specyficzna wie­dza o dotychczasowych rozstrzygnięciach i to­warzyszących im procesach. Wiedza ta spełnia tę samą funkcję co znajomość praktyki sądo­wej i orzecznictwa w systemach państwowych.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!