PROCES KONTROLI SPOŁECZNEJ

Przyjąwszy, że procesy kontroli społecznej są wskaźnikiem dążenia do utrzymania określonego ładu spo­łecznego, możemy nasze pytanie wyrazić nastę­pująco: czy w najprostszym typie społeczeństw ludzkich spotykamy się z Ładem Świadomym, a nie wynikającym tylko z identyczności prze­żyć, doświadczeń i zachowań wszystkich uczest­ników społeczeństwa z osobna, tj. z Ładem Me­chanicznym? Parafrazując St. Ossowskiego moż­na porównać oba typy ładu do dwóch sal ta­necznych. W pierwszej sali zgodny taniec wy­nika z oglądania się na partnera, partnerkę i na sąsiadów oraz uwzględniania ich aktualnych i przewidywanych reakcji. W drugiej wszyscy tańczą zgodnie dlatego, że zostali nauczeni do­kładnie takich samych ruchów i do precyzji w wykonaniu jest im niepotrzebne towarzystwo innych. O pierwszym powiemy, że jest to taniec ludzi żywych, o drugim, że jest to taniec auto­matów.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!