PROBLEM ZEMSTY

Wprawdzie problem zemsty będzie szerzej omówiony w jednym z dalszych rozdziałów, tym nie mniej można w tym miejscu zauważyć, że jej przebieg jest tylko pośrednio kontrolowany przez grupę lokalną. Można powiedzieć, że zem­sta jest czynnością normalną, usprawiedliwioną moralnie z punktu widzenia szerszej społecz­ności lokalnej. Natomiast inaczej sprawa się przedstawia, jeżeli wziąć pod uwagę istnienie znacznej autonomii „politycznej” poszczegól­nych grup rodzinnych. Na poziomie rodziny nu­klearnej czy też rozszerzonej, zemsta może być obowiązkiem nie tylko moralnym, ale popartym w razie jej niewykonania sankcjami ze strony pozostałych krewnych.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!