PRAKTYKA SPOŁECZNA

Praktyka społeczna idzie jednak w kierunku zróżnicowania się wzajemnych stosunków tak w zależności od bliskości pokrewieństwa, jak i bliskości ekologicznej. Dwaj krewni, którzy mieszkają w tej samej wiosce będą ze sobą współpracować nawet, jeśli nie potrafią wywieźć wspólnej genealogii. Ale ci, którzy mieszkają dalej mogą pojawić się tylko na ważniejszych uroczystościach pogrzebowych. Zwykle ci, któ­rzy mają wspólną matkę czy babkę, będą wyko­nywać wszystkie wzajemne ‚obowiązki i upraw­nienia niezależnie od dzielącej ich odległości. Im dalsze pokrewieństwo, tym ważniejszy staje się czynnik ekologiczny. W niektórych przypadkach grupa może rozpaść się na kilka sekcji lokalnych skupionych w poszczególnych wioskach wokół bogatych krewnych. Mogą wówczas zachodzić procesy rywalizacji o wpływy wśród krewnych,co zwykle prowadzi do rozdziału wewnętrznego grupy.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!