PRAKTYCZNE ZNACZENIE

Colson jest jednak zdania, że praktyczne znaczenie klanów jest — przynajmniej obecnie ; — niewielkie, gdyż z przynależnością klanową łączy się niewielka ilość uprawnień i obowiąz­ków i to niezbyt ważnych. Mogło być inaczej zanim brytyjska administracja kolonialna nie wprowadziła zakazu krwawej zemsty i niewol­nictwa. System klanowy zapewniał wówczas bezpieczeństwo ludziom, (którzy wyprawili się poza bezpośrednie okolice swojego domostwa. Członkowie tego samego ‚klanu powinni bowiem ofiarować sobie pomoc i gościnność. Uważano za czyn nieetyczny wzięcie w niewolę współ- rodowca. (Niewolnik uzyskiwał członkostwo w klanie swojego właściciela, nie tracąc przy tym swojego statusu). Po pacyfikacji przez wła­dze kolonialne klany utrzymały swoje funkcje w innych dziedzinach.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!