POWODZENIE W MEDIACJI

I tak, już w następnej z zanotowanych spraw, Ali — niezaproszoiny i nie będący w struktural­nie pośredniej pozycji pomiędzy zwaśnionymi stronami — zjawił się na posiedzeniu i wystąpił w roli mediatora. Decyzję tę tłumaczą poprzed­nio doznane niepowodzenia oraz fakt, że jedną ze stron był rywal Kabaya. Wydaje się, iż ze­brani uznali uprawnienia Ali do takiego dzia­łania.Powodzenie w mediacji, w sporach między stronami, jest — jak zwykle w tego typu społe­czeństwach — jednym z pewniejszych środków zmierzających do zwiększenia własnego presti­żu, a co za tym idzie i osiągnięcia osobistego wpływu wśród krewnych czy sąsiadów.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!