POSZCZEGÓLNE RODZINY

W lecie poszczególne rodziny pod­stawowe żyły w rozsypce i zamieszkiwały w skórzanych namiotach. W zimie, łączyły się we współpracujące i wspólnie zamieszkujące pod przywództwem starszego mężczyzny (dziad­ka) w linii macierzystej lub linii ojcowskiej ro­dziny rozszerzone. Dwa razy do roku, na wio­snę i na jesieni, w czasie wędrówek karibu w wielotysięcznych stadach, Nunamiut łączyli się w większe grupy (hordy) w celu wspólnego po­lowania. Każda horda miała na czele przynaj­mniej jednego umealik — zamożnego i doświad­czonego łowcę, który spełniał rolę kierownika zbiorowych polowań, jak również organizował obronę przed nieprzyjaciółmi i utrzymywał we­wnętrzny ład w grupie. Poszczególne hordy nie łączyły się w jakąś szerszą organizację politycz­ną obejmującą wszystkich Nunamiut.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!