POSTRONNI ŚWIADKOWIE

W każdym razie krewni są tylko postron­nymi świadkami formalnej kary, będącej w rę­kach partnerów. Jeśli ktoś nieustannie zabiera i marnotrawi własność swoich krewnych, part­nerzy łają go za nierozwagę i szydzą z jego głu­poty. Czynią jego wady przedmiotem powszech­nego rozbawienia i rozpowszechniają odpowied­nie wiadomości w środowisku. Jeżeli mężczyzna kobieta popełnili kazirodztwo przez utrzymy­wanie stosunków z współrodowcem lub z inną osobą pozostającą w objętym odpowiednim za­kazem stosunku pokrewieństwa, sprawa nie ulega zapomnieniu, chociaż krewni kazirodcy nie mogą wystąpić przeciwko niemu i żądać od­powiedniej grzywny. Mężczyzna musi jednak dostarczyć kozę, którą się zabija. Następnie ko­bieta gotuje kaszę, a mężczyzna mięso.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!