PORÓWNANIE PRZEZ LEKARZY

Lekarze po­równują stan zdrowia z przyjętymi przez medy­cynę wzorcami zdrowia i normalności psychicz­nej i biologicznej, inspektorzy Najwyższej Izby Kontroli porównują działalność instytucji, przedsiębiorstw, urzędów i organizacji z odpo­wiednimi orzepisami prawa, krytycy porównują opublikowane utwory z uznanymi wzorcami estetycznymi. Działalność różnych kontrolerów jest uregulowana przez obowiązujące prawo, które niekiedy nakazuje (wykrywanie prze­stępstw), niekiedy zezwala (dobrowolne wizyty u lekarza), a niekiedy zabrania (wścibstwo są­siadek ingerujących w czyjąś sferę prywatno­ści) kontroli zachowań jednostek.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!