POLITYCZNA ZWARTOŚĆ

W przypadku takiej wspólnoty wy­godniej byłoby mowie nie o plemionach, ale o   „ludach”, rezerwując pierwszy termin dla bardziej zwartych politycznie społeczeństw. Omówimy teraz jeden z takich ludów, jego or­ganizację społeczną, polityczną i prawną.W pierwszych latach po II wojnie światowej Elizabeth Colson przeprowadziła badania terenowe wśród matrylinear-nego ludu Tonga za­mieszkującego w południowej części ówczesnej Rodezji Północnej, dzisiaj stanowiącej niezależ­ne państwo — Zambię. Ludy Tonga dzielą się na dwie podstawowe grupy – mieszkańców wyżyny i mieszkańców doliny rzeki Zambezi wokoł zapory i sztucznego jeziora Kariiba. Obie grupy roznią się pod względem niektórych cech społecznych i kulturowych.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!