POGARSZANIE SIĘ WARUNKÓW

W miarę pogarszania się warunków na­turalnych w ciągu roku wspólnota ta ulega roz­padowi na coraz to mniejsze jednostki, aż do­chodzi w okresie krytycznym do poziomu rodziny nuklearnej. Z punktu widzenia poje­dynczego Walbiri świat społeczny rozciąga się pomiędzy tymi ekstremami, a mliejsee pośrednie i statystycznie najczęstsze zajmuje „horda” czy grupa lokalna licząca około 15 osób. W skład tej grupy mogą wchodzić członkowie różnych ro­dów patrylinearnych. Porównując dane dotyczące poszczególnych regionów Australii, W. R. Kabo wyróżnia trzy typy grup lokalnych. U Aranda, Tiwi, miesz­kańców północnej i środkowej części Ziemi Arnhema i plemienia Wik-Muńkan, z p5łwyspu York, grupa lokalna ma za podstawę ród tote­miczny, do którego dochodzą wzięte za żony kobiety z innych rodów, a z którego ubywają kobiety wydane za mąż. U Karadżeri, mieszkań­ców zachodniej Ziemi Arnhema, w pustyni Za­chodniej i w plemieniu Jir-Joront niektóre spośród sezonowych form organizacji społecznej nie są oparte o zasadę rodową.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!