PODSTAWOWA JEDNOSTKA W STRUKTURZE

Wydaje się jasne, że oba są­siedztwa pozostawały już przedtem w złych sto­sunkach, a świętokradztwo kobiet miało cha­rakter prowokacji w stosunku do pogardzanych przez nich mieszkańców Luanga. Tym niemniej sprawy te są do dziś traktowane dość poważnie.I nawet, jeśli ktcś dokonał świętokradztwa nie­umyślnie (np. nowo osiedleni mieszkańcy, któ­rzy nie wiedzą, że dane miejsce lub drzewo jest święte) grozi mu kara ze strony zagrożonych sąsiadów, a przede wszystkim ich przywódców, i musi on złożyć oczyszczającą grzywnę.Podstawową jednostką w strukturze społecz­nej Tonga jest grupa osób wywodzących swe pochodzenie od wspólnego przodka w linii ma­cierzystej. Często członkowie danej grupy nie są w stanie wykazać ściśle swego pokrewień­stwa.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!