PODSTAWA WŁADZY

Podstawą władzy jest osobisty prestiż i zdolność do pozyskania sobie zaufania. Przez pół roku, kiedy grupa ko­czuje, naczelnik organizuje wymarsz, ustala drogę, etapy i czas postoju, politykę wobec grup sąsiednich. Jeśli jest jednocześnie wodzem w okresie osiadłym, wówczas jego wpływy są większe. Naczelnik nie dysponuje środkami przymusu i opór gromady lub kilku jej człon­ków może zniweczyć jego zamiary. Oczekuje się od niego szczodrobliwości w rozdawaniu uzy­skanych, np. w drodze wymiany, dóbr. Poza tym winien być pomysłowy, zręczny, a także […] powinien być dobrym śpiewakiem i dobrym tancerzem, radosnym kompanem […]” , powi­nien znać teren, szlaki wędrówek grup sąsied­nich, oraz prowadzić rekonesans. W zamian za to dysponuje przywilejem poligamii, naruszają­cym szanse innych mężczyzn w grupie.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!