PODCZAS SPORU

Podczas sporu każda ze stron dąży do uzyskania możliwie naj­bardziej korzystnego dla siebie rozwiązania. Siła stron i ich stronników, waga ewentualnych dal­szych sojuszów itp., wszystkie te czynniki nie­wątpliwie będą kształtować ostateczną, uzgod­nioną decyzję, podjętą podczas posiedzenia. Co więcej, granice zbioru rozwiązań „rozsądnych” nie są bynajmniej bardziej ostre niż uznawane przez Ndendeuli wzorce postępowania. Nie ma jakiejś wzorcowej, określonej wysokości dla płatności ślubnych. Roszczenia dwóch teściówo    płatność w tej samej wysokości mają odmien­ny charakter, jeżeli jeden z teściów ma podczas posiedzenia więcej i to znaczniejszych stronni­ków, lub też jeden ,z zięciów jest zamożniejszy albo bardziej ustępliwy itd., itd.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!