PODCZAS DYSKUSJI

Każda z kil­kudziesięcioosobowych wiosek w dolinie Tor tworzy odrębną kulturę, opartą na nieco innej interpretacji wierzeń religijnych czy innej ety­kiecie. Przy tym wioski starannie kultywują swą odrębność, kładąc nacisk na endogamię. W utrzymywaniu wspólnego esprit de corps grają znaczną rolę wieczorne spotkania, w których biorą udział wszyscy i gdzie przy ognisku z ży­wicznych pni rozprawia się drobiazgowo o każ­dym wydarzeniu dnia.Podczas tych wieczornych dyskusji często za­bierają głos wyłącznie kobiety. Warto dodać, że z uwagi na znaczenie gospodarcze pracy kobiet, ich głos jest decydujący w sprawach ogółu. Kie­dy obcy przychodzą w odwiedziny, postawa ko­biet określa, jak zostaną przyjęci. Jeśli kobiety czują niechęć do przybysza, wówczas opuszcza­ją wioskę. Dla mężczyzn jest to sygnał do prze­pędzenia nieproszonego gościa.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!