Początek laktacji

Początek laktacji po prawidłowym porodzie zaczyna się już w kilka godzin po urodzeniu dziecka. Początkowo z sutków wydzielana jest siara i to w niewielkiej ilości, a dopiero po 3-5 dniach rozpoczyna się właściwe wydzielanie mleka w ilości zapewniającej pokrycie zapotrzebowania dziecka. U pierwiastek początkowo laktacja przebiega trudniej, jest bowiem utrudniony odpływ mleka z sutków, co powoduje jego zaleganie w przewodach wyprowadzających mleko. Mleko to stanowi pożywkę dla drobnoustrojów i w przypadku jego zakażenia dochodzi łatwo do tzw. połogowego zapalenia sutków, uciążliwego powikłania w połogu. Odpływ mleka jest wtedy jeszcze bardziej upośledzony, sutek staje się bolesny, dołączają się objawy ogólne zapalenia. Jeśli odpływ mleka nie zostanie unormowany i nie będzie opanowany stan zapalny, to może dojść do zropienia sutka konieczności leczenia chirurgicznego, czyli nacięcia. Jeżeli jednak po kilku pierwszych dniach laktacja odbywa się prawidłowo, to karmienie odbywa się bez trudności. Regularne ssanie mleka przez dziecko pobudza gruczoły mleczne do pracy i laktacja w ten sposób może utrzymać się przez kilka miesięcy, a nawet lat. Dziecko rzadko obecnie ssie dłużej niż przez trzy do dziewięciu miesięcy. Zaprzestanie karmienia powoduje zmniejszenie się, a następnie całkowity zanik laktacji.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!