PIERWSZY PRZYPADEK

Pierwszym przypadkiem nie intere­sujemy się, ponieważ porównanie — to dla nas właśnie- kontrola w sensie ścisłym. Warto na­tomiast zaznaczyć, że reakcje korygujące to również te, które są tak rozumiane przez kon­trolujących, niezależnie od skutków ich działa­nia. Jeśli ktoś, zadając bliźniemu truciznę, nie­chcący wyleczył go z choroby, trudno mówić o   procesie leczenia. Jako odwrotny przykład można podać system karny, który najprawdo­podobniej nie tyle reedukuje przestępców, ile czasem nie może zakłócić skądinąd dokonujące­go się procesu zmiany postaw życiowych.W naszym społeczeństwie istnieją różne funk­cje społeczne i organizacje zajmujące się kon­trolą zachowań jednostek i grup.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!