PIERWSZE SŁOWO

Pierw­sze słowo oznacza dokładnie tego, kto pyta, dru­gie — tego, kto doradza i pośredniczy. Monka­lun, arbiter, należał z zasady do warstwy wyż­szej i powinien cieszyć się opinią dobrego łowcy głów. Oznaczało to jednocześnie wysoki prestiż i siłę fizyczną, dwa czynniki warunkujące po­słuszeństwo wobec proponowanych przezeń roz­wiązań. Monkalun był wybierany przez powoda. Na­turalnie staranlo się o ludzi mających dobrą re­putację. Gdy spór dotyczył niedotrzymania umowy, powód zazwyczaj usiłował najpierw sam wyegzekwować swe należności. W przy­padku naruszenia jego osloby lub własności zwracał się, po uzyskaniu aprobaty swych krewniaków, bezpośrednio dlo monkaluna.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!