PANOWANIE NAD SOBĄ

Te różne formy panowania są ze sobą na tyle przemieszane, iż wydaje się konieczne potraktowanie kontroli społecznej jako pojęcia tak ogólnego, że obejmu­jącego swym zakresem zarówno działania orga­nów władzy państwowej, jak i rozplotkowanego sąsiedztwa, ojca i policjanta, księdza i sędziego. Kontrola społeczna w węższym sensie tego sło­wa, to proces porównywania przez otoczenie rzeczywistych zachowań jednostki z uznanymi przez otoczenie wzorcami, określającymi zacho­wanie prawidłowe lub zachowanie symptoma­tyczne dla prawidłowych stanów psychicznych. W znaczeniu szerszym jest to proces przekazy­wania wzorców, np. w postaci norm ogólnych, porównywania zachowań z wzorcami i reakcji na sytuacje, gdy zachowanie jest z wzorcem niezgodne.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!