OSTATNIA WŁAŚCIWOŚĆ

Ta ostatnia właściwość wiąże się z nie-unilinearnym systemem pokrewień­stwa, stosunkowo zresztą rzadkim na terenie Afryki. Najbardziej istotny jest tu fakt, iż w sy­stemie, który nie faworyzuje jednej z zasad po­krewieństwa, tzn. linii ojcowskiej względnie macierzystej, zbiór osób będących krewnymi jest określony przez powiązania danej jednost­ki. Krewniacy to ludzie w pewien sposób zwią­zani z daną osobą, którzy nie muszą być spo­krewnieni pomiędzy sobą. Jeżeliby wyodrębnić krewnych wszystkich po kolei członków społe­czeństwa, to zakresy w ten sposób wyodrębnio­nych grup będą się ze sobą krzyżować. Nie moż­na całego społeczeństwa podzielić na wyklucza­jące się grupy składowe, z wyjątkiem poszcze­gólnych grup rodzinnych.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!