ORGANIZACJA LOKALNA

„Organizacja lokalna jest oparta o powszech­ne uznanie zasady, że aby uprawiać swe pole i hodować swoje bydło trzeba żyć w pokoju ze swoimi sąsiadami. To uznanie wspólnych inte­resów znajduje wyraz w obrzędach, w których muszą uczestniczyć wszyscy członkowie spo­łeczności pod groźbą mistycznej kary, która spotkać może nie tylko winnego, ale również społeczność jako całość lub dowolnego jej człon­ka. Ta sankcja mistyczna znajduje wyraz prak­tyczny w zbiorowej akcji przeciwko komuś, o    kim myśli się, że zagraża innym sąsiadom w społeczności. Dlatego też oczekiwało się od wszystkich współudziału w obrzędach mających sprowadzić deszcz lub w spożywaniu młodego ziarna podczas święta zbiorów.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!