OPINIA PUBLICZNA

Opinia publiczna jest więc przeciwna rozjątrzaniu już raz zażegnanych konfliktów. Podobnie i mediator, którego dobre stosunki z obiema grupami krewniaków były­by znów zagrożone. Inna rzecz, że problem nie­spłaconego w pełni odszkodowania może poja­wić się przy okazji innego sporu albo np. przy jakiejś transakcji dokonywanej wewnątrz spo­łeczności. Można również sądzić, że niespłacenie odszkodowania przez Rashidi jest wyrazem bra­ku z jego strony pełnej gotowości do pojednania, a bo zwiększa znacznie szanse dalszych starć między stronami. Z drugiej strony życie w społeczności Ndendeuli w swym prawnym aspekcie składa się z serii konfliktów, w których dochodzi prawie każdorazowo do odmiennego układu współdziałania przy rozstrzyganiu spo­rów. Sprzyja to zacieraniu się przeciwieństw.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!