OPARCIE NA BADANIACH

Wniosek ten W. R. Kabo opiera głównie o ba­dania nad organizacją społeczną tubylców Au­stralii. Pozwalają one stwierdzić przede wszyst­kim, że u niektórych plemion rozmiary i cha­rakter zbiorowego współdziałania wahają się w zależności od pory roku i związanych z tym warunków naturalnych. I tak np. Walbiri sta­nowią pod względem kulturowym pewną całość liczącą około 400 ludzi. Taką właśnie całość w literaturze dotyczącej tubylców australij­skich zwykło nazywać się „plemieniem”. Plemię Walbiri dzieli się na cztery grupy, „wspólnoty” liczące nie więcej niż dwustu ludzi, stanowiące maksymalną pod względem liczebności rzeczy­wistą grupę społeczną, w której uczestniczą kra­jowcy.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!