OKREŚLONE FORMY

U Eskimosów wschodnio-grenlandzkich zwy­cięstwo odniesione za pomocą śpiewu jest trak­towane na równi ze zwycięstwem w walce i jest oznaką przewagi fizycznej. Z określonymi formami pojedynku rozstrzy­gającego spór można się spotkać u tubylców Au­stralii. Dawson podaje, że osoba oskarżona o    wyrządzenie komuś krzywdy otrzymuje wcze­śniej wezwanie do stawienia się na zebraniu grup lokalnych pod groźbą wygnania ze spo­łeczności i utraty życia. Pozwany, wymalowany na biało, staje wraz ze swym najbliższym krew­nym przed osobą pokrzywdzoną i jej stronnika­mi. Liczba tych ostatnich sięga czasem do 20 wo­jowników. Rzucają oni w pozwanego oszczepa­mi i bumerangami.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!