ODZNACZAJĄCE SIĘ CECHY

Jest ułatwiony  bowiem tam, gdzie brak jest szerszych związ­ków rodowych o wyraźnie ograniczonym zakre­sie członkostwa, gdzie jako krewniacy liczą się ludzie związani z jednostką zarazem w linii macierzystej, jak i w ojcowskiej, gdzie — jed­nym słowem — zakresy podstawowych grup solidarności krzyżują się ze sobą, co zwiększa szansę pojawienia się osób zobowiązanych do mniej więcej tej samej lojalności względem obu stron w sporze. Społeczeństwa o tych cechach odznaczają się często bardzo wyraźnym indy­widualizmem, prestiż jest u nich jednym z za­sadniczych motywów działania, a jednym ze środków osiągnięcia uznania i wyższości jest okazanie umiejętności mediacyjnych. Potrzeba mediacji wiąże się również z rozwiniętą na ba­zie indywidualizmu wymianą gospodarczą po­między niezależnymi jednostkami i grupami.

*

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!