ODSZKODOWANIE

Jeśli chodzi o odszkodowanie, to w kilka dni później Saidi otrzymał jeszcze 2 szylingi, ale we­dle opinii innych nie miał szans na uzyśkanie pełnej wysokości odszkodowania.P. H. Gulliyer, komentując opisaną sprawę, zwraca uwagę na następujące fakty. Podział zebranych na dwie grupy był ostro zarysowany od początku i znalazł odzwierciedlenie w sposo­bie rozmieszczenia się zebranych. W pierwszej fazie postępowania zasadniczą rolę odgrywały strony oraz „wielcy” spośród ich stronników. W fazie następnej doszli do głosu inni uczestni­cy, podczas gdy „wielcy” i strony zachowywały względne milczenie. Wykazawszy swą stanow­czość, po peWnym czasie strony zgodziły się na zawarty przez stronników kompromis.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!