Odkrycia i błędy nauk przyrodniczych

Ukryte tajemnice temperamentu, osobowość, a nawet cnoty, liały – wedle ówczesnych przekonań – odciskać piętno na ludz- im ciele. Naukowcy wzięli się zatem do pracy wyposażeni j wagi, miary, wykresy i grafiki, mając nadzieję na odkrycie i ten sposób schorzeń, zmierzenie inteligencji, określenie oso- owości, przewidzenie skłonności zbrodniczych czy wreszcie cenę charakteru. Na początku naszego wieku powszechnie wyznawana była ugenika, wychwalająca powyższe podejście jako sposób dosko- alenia ludzkości. Rozpoznanie „typu idealnego” prowadziło astępnie do rozpoznania i zbadania „typu podrzędnego”, któ- 3go wpływ należało ograniczyć poprzez restrykcje migracyjne raz ograniczenie rozmnażania. Nie ma nic dziwnego w tym, że „człowiek idealny” wykazywał zawsze zaskakujące podobieństwo do jednostek definiują- ych go. A także – co również dziwić nie powinno – poglądy ugeniki zostały entuzjastycznie przyjęte przez przywódców iditycznych dla swych własnych korzyści.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!