OCHRONA PRAW PRZEDMIOTOWYCH

Pod Względem ochrony praw podmiotowych, odgrywających zasadniczą rolę w życiu praw­nym Tonga, owe grupy krewnych miały zna­czenie decydujące. Organizacja terytorialna oparta o sąsiedztwo stała na straży wąskiej, wy dzielonej klasy norm „prawa publicznego”, a właściwie „prawa sakralnego”, gdyż świeckie sankcje społeczne zawsze wynikały z obawy przed sankcjami nadprzyrodzonymi, mogącymi spaść na całą społeczność. o   ile zatem w stosunkach między ludźmi pokrewienstwo, a ściślej przynależność do grup rodowych była podstawową zasadą odniesienia i spor między niespokrewnionymi ze sobą za­mieniał się w spór między grupami krewnych, co zawsze krzyżowało się z przynależnością ekologiczną, o tyle w stosunkach z siłami nad­przyrodzonymi ludy Tonga przenosiły zasadę odpowiedzialności zbiorowej również i na społecznosc lokalną.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!