OBRAŹLIWE OKREŚLENIA

Wolno więc używać obraźliwych epitetów, nieprzyzwoitych porównań i aluzji. Można np. powiedzieć: „Two­ja matka umarła!”, „Jesteś czarownikiem i za­bijasz ludzi!” Zwykle z klanem kojarzy się określony gatunek zwierząt. Stąd „żartowanie” w dużej mierze polega na utożsamianiu zacho­wania się członków klanu z danym zwierzęciem. „Mamy bujwanyina z Bacindu, bo oni są lwami, które zabijają zwierzynę, a my jesteśmy hiena­mi, które podchodzą ostrożnie i jedzą przy lwie, kiedy ten jest już nasycony. Mamy bujwanyina z Bansaka, ponieważ oni są pszczołami, które robią miód, a my jesteśmy mrówkami, które ten miód kradną!” Temu podobne opowieści mogą urastać do rozmiarów długich i zabawnych bajek.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!