Niezgodność grup krwi małżonków

Należy tutaj przypomnieć pewne wiadomości. Ustalono na początku XX wieku, że we krwi wyróżnia się główne grupy: A, B, AB i 0. Określono to z faktu, że w krwinkach czerwonych znajdują się substancje zwane antygenami. Antygeny są związkami białkowymi, które wprowadzone np. w zastrzyku dożylnie do organizmu człowieka powodują określoną reakcję, a mianowicie wytwarzają przeciwciała. Jeżeli więc dokonamy transfuzji (przetoczenia) krwi do żyły człowieka mającego inne antygeny niż krew biorcy  organizm zareaguje wytworzeniem przeciwciał i dojdzie w tym przypadku do największych powikłań. Dopiero stwierdzenie tych reakcji pozwoliło, m.in. polskiemu uczonemu Ludwikowi Hirszfeldowi, na podział krwi właśnie na 4 grupy główne. Biorca i dawca muszą mieć krew o tej samej grupie. Ale to nie wszystko. Pomimo zgodności grup głównych nadal zdarzały się powikłania przy transfuzji, wprawdzie już rzadko, ale występowały różne wstrząsy ogólne. Okazało się, że oprócz 4 głównych grup krwi istnieje w krwinkach czerwonych jeszcze kilkanaście innych antygenów. Najważniejszy okazał się antygen nazwany czynnikiem Rh (od małpy Maccacus rhesus). Dzisiaj wiemy, że 85% ludzi rasy białej ma we krwi ten czynnik, a u pozostałych 15% nie stwierdza się go. Przeciwciała, które powstają we krwi pod wpływem tego czynnika, nazywa się przeciwciałami anty-Rh.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!