NIEWŁAŚCIWE ZACHOWANIE

„Kiedykolwiek mężczyzna lub kobieta zacho­wali się niewłaściwie, tak że ściągnęli na siebie powszechne potępienie swojej społeczności, wi­na i wstyd dosięgają ich poprzez partnerów — [bujwanyina — wyj. aut.]. Nie mogą tego uczy­nić właśni krewni winnego — członkowie jego własnej grupy matrylinearnej i grupy matry- linearnej jego ojca, na iktórych poparciu i po­mocy się polega. Nie mogą to być również jego powinowaci, ponieważ zawstydzenie winnego naruszałaby ich stałe stosunki oparte o wzajem­ny szacunek i poparcie. Być może wyłączenie tych ostatnich opiera się o przekonanie, że gdy­by winny okazywał posłuch wskazówkom swo­ich krewnych, tak ukształtowałyby sobie życie, że przede wszystkim nie popełniłby wykrocze­nia. W każdym razie krewni są tylko postron­nymi świadkami formalnej kary, będącej w rę­kach partnerów.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!