NIEKTÓRE Z ZACHOWAŃ

Niektó­re spośród pozostałych zachowań mogą być przez B ocenione ujemnie i wówczas może dojść do sporu między dwiema jednostkami, otwiera­jącego nową sekwencję zachowań. Wobec pew­nego typu sporów może znów zaistnieć jakaś społecznie sankcjonowana reguła postępowania, której naruszenie przez jedną ze stron wywoła odpowiednią reakcję grupy, mimo że nie jest ona bezpośrednio zarnteresowaina meritum kon- fliktu.Prawie we wszystkich omawianych tu spo- ecznościach, przyjętą formą postępowania w przypadku konfliktu między jednostkami jest walka, mogąca przekształcić się w krwawą zem­stę.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!