NEUTRALNY SĄSIAD

Czasem dołączy się do sporu neutralny sąsiad i ten również może zabierać głos. Mówią­cy znają się dobrze z codziennych kontaktów. Nad dyskusją dominuje założenie o wzajemnej równości i stąd wynika dążenie do umożliwienia zabrania głosu każdemu i spokojnego przedsta­wienia swojego punktu widzenia. Trzeba zaplą­tać śię w bardzo odległe od meritum dygresje, ażeby inni przywrócili mówiącego do porządku, okazując swoje zniecierpliwienie. Nie wszyscy ze stronników muszą zabierać głos, ale ocze­kuje się od nich poparcia. W praktyce posiedze­nie jest zdominowane przez bezpośrednio zaan­gażowane strony, ich najbardziej wpływowych krewniaków oraz przez osoby, które aktualny spór i układ wzajemnych powiązań postawił w pozycji pośredniczącej między stronami.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!