NEUTRALNA POZYCJA

Zajmowanie pozycji neutralnej w sporze może  się również zdarzyć i przy rozłącznym syste­mie pokrewieństwa, o ile względy współpracy gospodarczej czy ceremonialnej będą do tego ( skłaniać. Uznawanie systemu podwójnego pokrewieństWa, tak jak to ma miejsce u Ndende­uli, można zatem traktować jedynie jako wa­runek wystarczający dla powstawania roli me- j diatora w konfliktach wewnątrz społeczności lo­kalnej.Znamy wiele społeczeństw bezpaństwowych, gdzie mediacja stanowi podstawowy mechanizm rozwiązywania sporów na drodze pokojowej.W przypadku Ndendeuli łączy się to z ogólnym klimatem pacyfistycznym w kulturze. W przy­padku górali assamskich Dafla czy filipińskich Ifugao mediacja jest alternatywą wallci między skłóconymi stronami.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!