MOŻLIWOŚĆ UPORZĄDKOWANIA

Proste społeczności zbieracko-łowieckie dostarczają przykładu na rzecz tezy głoszącej moż­liwości uporządkowanego współżycia i współ­działania ludzkiego w warunkach braku nad­rzędnej struktury przymusu. Istnienie społeczne nigdy nie przybiera formy całkowicie samo­dzielnego bytowania rodziny nuklearnej, tj. mał­żonków i ich potomstwa, choć w niektórych przypadkach może się doń znacznie przybliżyć. Przykładem może tu być sezonowe rozproszenie się rodzin Czenczów, Eskimosów lub niektórych plemion australijskich. Brak przymusu powodu­je, że u podstaw naturalnego współżycia społecz­nego trzeba szukać innych powodów niż ścisła kontrola publiczna oparta o władzę.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!