MOMENT PSYCHOLOGICZNY

Towarzyszący im moment psychologiczny, w postaci wzorca człowieka bezinteresownie szczo­drobliwego i hojnego, sprzyja redystrybucji nadwyżek dóbr pomiędzy bardziej potrzebują­cych współplemieńców. Możliwość rozłożenia wymiany ekwiwalentnej w czasie, często ure­gulowana kalendarzem uroczystości religijnych i społecznych, zapewnia trwałość wzajemnych oczekiwań, życzliwości i współpracy.Istniały dwa, wyraźnie sprzeczne ze sobą, roz­powszechnione w literaturze obrazy gospodarki prymitywnej. Wedle pierwszego własność indy­widualna i kalkulacja w kategoriach zysku są nieodwołalnie związane z gatunkiem ludzkim.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!