MEDIATOR

Mediator nie wyrokuje, nie osądza sprawy, a tylko stara się podkreślić w swoich wypowiedziach to, co w wypowie­dziach innych wydało mu się najbardziej sprzy­jające kompromisowi, bądź to, co, jak się do­myśla z wyrazu twarzy, zachowania i szeptów zebranych, jest opinią większości.Powodem będzie chęć uzyska­nia prestiżu (w podanym przykładzie Ali będąc mediatorem, był jednocześnie bliżej spokrew­niony z Kabayą), albo chęć zabezpieczenia swo­ich interesów, które mogłyby być narażone, np. wskutek zerwania stosunków współpracy z kimś z przeciwnej grupy działania.W posiedzeniu może wziąć praktycznie udział  każdy z sąsiadów. Jeśli chodzi o obcych to poja­wiają się zwykle jako krewni jednej ze stron, ale nie są zachęcani do odgrywania jakiejś waż­niejszej roli. W jednym tylko z badanych przy­padków obcy działał jako mediator.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!